FAKTA: 700.000 boliger i Danmark er belastet af vejstøj. I følge WHO kan trafikstøj betyde gener som hovedpine, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme, stress og søvnbesvær. Støj påvirker menneskers ydeevne på arbejde og kan påvirke børns indlæring og motivation.

Kilde: Miljøministeriet og Vejdirektoratet.

Støjpartnerskaber

Støj er et stadig stigende problem i vores dagligdag – især i byerne – hvor trafikken er den væsentligste årsag til generne. I Danmark er 700.000 boliger generet af trafikstøj over grænseværdien på 55 dB, og mange mennesker er så plaget af støjen fra vejene, at det ikke kun er en daglig gene, men også kan gå ud over deres helbred.

Derfor har Miljøministeriet taget initiativ til et projekt om finansielle støjpartnerskaber. Et støjpartnerskab er et finansielt partnerskab mellem det offentlige – dvs. kommuner eller staten – og private boligejere, som i fællesskab betaler for at få trafikstøjen reduceret.

På denne hjemmeside kan du få indblik i forskellige former for partnerskaber og få inspiration til, hvordan du evt. selv kan indgå støjpartnerskab med din kommune.

Nyheder